Headerbild

Anderslövs MK

Välkommen till Bökeslundsbanan!

TA - Träningsansvarig/Träningsvärd

Som medlem i klubben förbinder du dig till att vara träningsvärd vid en träningsdag per säsong. Det innebär i korta drag att det är du som flaggar av och på de olika träningsgrupperna under dagen och det är du som är kontaktperson om något händer under dagen.

Nedan finns lite instruktioner och hjälp för dig som inte varit träningsvärd tidigare.

Du är aldrig själv ute på banan och när något oförutsätt händer hjälper vi alla till.

Innan träning

Som TA ska du komma i god tid innan första träningspasset.

TA ska bära en grön väst med texten Träningsansvarig under hela dagen. Väst finns att hämta i skåpet i klubbhuset.

En skylt med de olika träningsgrupperna och tider ska sättas upp vid infarten till banan. Av inskrivningsansvarig får du "inskrivningsklistermärke" med dagens färger som du sätter upp efter respektive träningsgrupp. Skyltarna finns utanför klubbhuset.

Du ska ta med dig en röd, grön och gul flagga till målhoppsbåset där avflaggningen sker. Flaggor finns i det vita skåpet utanför klubbhuset.

Tunnan med gula flaggor ska ställas fram till flaggvakterna på stora banan och det ska kontrolleras att det finns flaggor tillgängliga till mellanbanan.

Kontroll av att förarna är inskrivna

Vid andra träningspasset för alla grupper ska det kontrolleras att alla som ska köra in på banan har rätt ”klistermärke”, det vill säga att de har betalt för sin körning och då även visat att de har licens för att köra så att alla försäkringar gäller.
Därför bör man inte ”grön flagga” nästa grupp innan detta är kontrollerat.

Aktivitetsområde (lilla banan)

Träningsansvarig ska under dagen visa sig vid aktivitetsområdet vid upprepande tillfällen då det är viktigt att förare/ansvariga målsmän vet vilka regler som gäller, samt vem som är ansvarig person för träningsanläggningen denna dag om de har frågor och funderingar.

Vi vill att de barn/ungdomar som kör här ska känna sig trygga och säkra.

Det är även viktigt att kontrollera att även de barn/ungdomar som kör här har rätt ”klistermärke” för att köra på detta område.

Efter sista passet

Flaggor, skylt och väst ska tas in och ställas på sin plats.

Avsluta med att ta ett varv och se över området. Vi vill att området ska se rent och trevligt ut inför nästa träningstillfälle.

Vid olycka/rödflagg

Vid olycka där den skadade blir liggande på bana eller om ambulans tillkallas skall TA rödflagga och avbryta körpasset. TA tar detta beslut.

Körning får ej förekomma på banan efter rödflagg förrän TA beslutar detta.

Banan får ej kortas av eller dras om under en sådan händelse då banförsäkringen endast gäller på besiktigad bana, vilket är hela banan i dess bansträckning.

I klubbstugan finns det en hjärtstartare samt en första hjälpen väska. Det är TA:s ansvar att väska och hjärtstartare återlämnas på sin plats efter användning. 

Skaderapport (Träning)

Vid en olycka som medför skador ska träningsansvarig (TA) vid tillfället dokumentera följande information (Det finns blanketter på dörren till klubbstugan/kiosken). Detta för att klubben har en skyldighet att rapportera skador/olyckor vidare till Svemo.

(TA dokumenterar de uppgifter som behövs och lämnar in detta i klubbstugan så att klubben kan göra en skaderapport på Svemos hemsida. Nedan frågor ska besvaras i en skaderapport.)

(Förare ska alltid själv anmäla skador direkt till försäkringsbolaget IF) 

 

 1. I vilken gren har olyckan inträffat?

 2. Datum när olyckan inträffade (ex. 20xx-xx-xx) *

 3. Hos vilken FÖRENING/KLUBB inträffade olyckan? *

 4. På vilken BANA inträffade olyckan? *

 5. Namnge den skadade? *

 6. Ange den skadades födelsedata (ex. 1981-02-08-xxxx) *

 7. Vilken typ av licens hade den skadade? *

 8. Ange Svemo licensnummer för den skadade. *

 9. Vilken storlek på motorcykel/snöskoter hade föraren. *

 10. Vilken kroppsdel skadades? *

Huvud

Hjärnskakning (bekräftat)

Hjärnskakning (misstänkt)

Tänder

Rygg, Nacke

Axel, Armbåge, Arm

Nyckelben

Händer, Fingrar

Bröst, Mage

Inre skador (lunga, mjälte etc.)

Ben, Knä, Fot

Höft, Bäcken

Övrigt:

 

 1. Ange namn och kontaktuppgifter till dig som fyller i denna rapport. *

 2. Övrigt (uppgifter om händelseförlopp eller något annat du vill lägga till i din rapport som är bra att veta om) *