Headerbild

Anderslövs MK

Välkommen till Bökeslundsbanan!

Elitsatsande ungdomar

2023-07-03 i Allmänt

Klubben vill satsa på våra ungdomar som tävlar i SM och Rookie SM genom att öppna upp för mer träningstid på banan!

Under våra Breddträningar står oftast mellanbanan och startrakan orörda vilket ger utrymme för den här gruppen att få lite extra träningstid för teknik och startträning.

Kriterier för att räknas till elitsatsande ungdom i detta sammanhang är att du ska inneha en ungdomslicens och ha deltagit i minst en tävling i SM eller Rookie SM.

Vid träning gäller följande:

  • Meddela ansvarig tränare för breddträningen att du är där och fråga vilka delar av anläggningen du kan använda. Breddträningen har alltid företräde även till startrakan och mellanbanan.

  • Visa alltid hänsyn. Är ni flera får ni komma överens om träningsupplägget för kvällen

  • Du får inte ha ”egen” tränare vid dessa tillfällen

  • Du får endast träna inom angivna träningstider

Har du frågor är du välkommen att kontakta Jessica på jessica.kareseit@gmail.com