Headerbild

Anderslövs MK

Välkommen till Bökeslundsbanan!

Flaggor

Ny flagga från 2019:

Sjukvårdsflagga - Vit flagga med rött diagolt kors (svängande) Tjänstefordon alternativt sjukvårdspersonal på banan.

Omkörning av annan förare i rörelse förbjuden intill dess det hinder som orsakat flaggningen passerats. Hopp får ej ske avsiktligt (hopp innebär att samtliga hjul är luften). Brott mot denna regel medför nedflyttning 10 placeringar i resultatlistan från heatet. Vid grövre förseelse: uteslutning.

Obs! Flaggan skall endast användas av områdeschefer.

Här är ett lite roligt utbildningsspel SVEMO tagit fram.

http://flaggsignaler.svemo.se/